Provozovatel (sídlo, provozovna a fakturační adresa)

EM Studio Fit&Body s.r.o.
Zborovská 301
28002, Kolín
IČ: 06782116

Kontakt

+420 722 932 511
info@emstudiokolin.cz

Všechny ostatní kontakty nalezdete zde.

Podmínky EM Studia

Objednávky a storno podmínky

Online rezervaci je možné provést min. 12 hodin před začátkem. Přihlášením se na lekci (proceduru) závazně potvrzujete svoji účast!!! Pokud chcete udělat rezervaci později je nutné ji provést telefonicky.

Podmínky storna rezervace

Online zrušení rezervace je možné 12 hodin před začátkem lekce. Potom je možné rezervaci zrušit telefonicky.

Podmínky zrušení rezervace

 • do 12 hodin před rezervací – 0%
 • do 3 hodin před rezervací je účtována sankce 50% z ceny rezervace
 • 1 hodinu a méně nebo nezrušená rezervace se hradí v plné výši
 • Stejné podmínky platí u zábalů BODY WRAPS. Při rezervaci se platí záloha 500,- Kč, pokud nebude zrušeno objednání nebo se nedostavíte, záloha propadá.
 • Pokud nebude zrušeno objednání na MANIKÚRU nebo se nedostavíte, bude k příští návštěvě připočteno 50% z ceny.
 • Při zrušení lekce ze strany Studia, Vám bude vrácena hodnota celé lekce.

Docházka

 • Na lekce choďte včas! Pokud přijdete dřív a bude stroj obsazen budete muset počkat než se uvolní. Pokud přijdete déle a po Vás bude další lekce, berte na vědomí, že čas Vaší lekce bude zkrácen!!!
 • Stejné podmínky platí u zábalů BODY WRAPS.
 • Stejné podmínky platí objednání na MANIKÚRU. V případě pozdního příchodu berte na vědomí, že manikúra nemusí být provedena.

VŽDY POKUD VÁM NĚCO V REZERVAČNÍM SYSTÉMU NEJDE VOLEJTE DO STUDIA! +420 722 932 511

Kontraindikace přístrojů a služeb v EM Studiu

Netrpím, nemám některý z uvedených příznaků nebo onemocnění:

 • akutní virová, infekční či bakteriální onemocnění, zánětlivé procesy
 • teplota, horečnaté stavy
 • otevřená, hnisavá poranění
 • chronická nebo akutní bolest zad
 • akutní kýla/diskopatie/ nemoci páteře jako vyhřezlá ploténka, apod.
 • těhotenství, šestinedělí a tři měsíce po císařském řezu, silná menstruace
 • nitroděložní tělísko méně než 30 dní po zavedení
 • veškerá onkologická onemocnění, která nejsou v remisi (jen s předpisem lékaře)
 • nedávné rány po operaci či chirurgickém
 • umělé klouby, umělé končetiny, kovové čepy, šrouby, desky apod.
 • podezření nebo diagnostikovaná epilepsie
 • cukrovka
 • těžké migrény
 • poruchy příjmu potravy – mentální anorexii, mentální bulimii, deprese, antidepresiva apod.
 • závislost na alkoholu či jiných omamných látkách
 • jakákoliv nedostatečnost jaterní a ledvinová
 • kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce a cév)
 • srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) – kdykoli v anamnéze
 • použití kardiostimulátoru
 • hypertenze – vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
 • akutní žilní onemocnění (povrchové nebo hluboké), záněty cév, trombóza – kdykoli v anamnéze
 • hemofilie (genetická porucha srážlivosti krve)
 • chronická žilní insuficience (nedostatečnost)
  • 1. stupeň: Venektázie (roztažená žíla, metličky) – možné po konzultaci s lékařem
  • 2. stupeň: Varixy – možné po konzultaci s lékařem
  • 3. stupeň: Hyperpigmentace, exematická dermatitida
 • 4. stupeň – Bércové vředy – ZAKÁZÁNO!
 • lymfedém dolních končetin (mízní otok) – ZAKÁZÁNO!

+ další kontraindikace na strojích:

Rolletic

Kontraindikace částečná (po dohodě s lékařem)

 • různá zánětlivá onemocnění tlustého střeva
 • vředové choroby (žaludku, dvanáctníku) – vyžaduje posouzení lékaře
 • spastická obstipace (zácpa)
 • astma – kompenzované ano
 • štítná žláza – vyžaduje posouzení lékaře

Kontraindikace celková

 • kostní TBC

Power Plate

 • během kojení
 • potíže se sítnicí

Body Space

 • hemoroidy
 • hyperpigmentace

Lymfodrenáže

 • bolestivé břicho neznámého původu, bolesti neznámého původu všeobecně
 • otoky obličeje ledvinového původu
 • akutní zánět ledvin

Byl/a jsem seznámen/a se všemi kontraindikacemi viz. výše, o změně v mém zdravotním stavu budu Studio informovat a konzultovat možnost cvičení, pokud jsem něco v mém zdravotním stavu zamlčel/a, jsem si vědom/a, že cvičím na vlastní riziko.

Cvičení se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu a drog.

Provozovatel služeb, má právo doporučit konzultaci u odborného lékaře a vyžádat si jeho písemné stanovisko, případně může odmítnout účast cvičence na kurzu či cvičební hodině.

Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoliv mu to přijde vhodné, vyžádat po klientovi souhlas ošetřujícího lékaře o schopnosti absolvovat zvýšenou fyzickou zátěž.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, pořízením a užitím fotografií a zasíláním obchodních sdělení

 1. Svým níže uvedeným podpisem tímto uděluji souhlas správci EM Studio Fit&Body s.r.o., sídlem: Zborovská 301, 28002 Kolín (IČO 06782116, web www.emstudiokolin.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení , můj e-mail, mé telefonní číslo, které jsem poskytl/a či poskytnu při vyplňování údajů pro Rzervaci.
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou, nejdéle 2 let (archivace účetních dokladů obsahující osobní údaje pak v zákonem stanovené době).
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svým níže uvedeným podpisem svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní údaje Správce: info@emstudiokolin.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé.
 5.  Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Svým níže uvedeným podpisem tímto dále v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasím s tím, aby Správce pořídil fotografie mé osoby a tyto pořízené fotografie použil, ať už v podobě hmotné či digitalizované /nehmotné v souvislosti se svou podnikatelskou aktivitou, zejména za účelem reklamy a prezentace na webových systémech. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@emstudiokolin.cz
 7. V souvislosti s podnikatelskou aktivitou Správce tímto Správci rovněž uděluji svůj výslovný souhlas k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, případně SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@emstudiokolin.cz
 8. Tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji za účelem: „Seznámení s podmínkami Studia, seznámení s kontraindikacemi přístrojů a sužeb ve Studiu a zjištění případných kontraindikací.

Reklamace

Reklamace písemně na e-mailu info@emstudiokolin.cz

Vytvořením rezervace souhlasíte s podmínkami EM Studia, prohlašujete, že netrpíte kontraindikacemi ke službám a strojům a souhlasíte se zpracováním osobních údajů zadaných v rezervačním systému.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2022 a objednáním v registračním systému s nimi souhlasíte.